Ashtanga forts. 1-2, mån 17:30-18:45 HT23

De här klasserna passar för dig som gått en nybörjarkurs eller lite mer i
Ashtangayoga och vill fördjupa förståelsen för teknik, filosofi och
andning. 

Lärare: Maria Robarth
Tid: Måndagar 17:30-18:45
Datum: 4/9-11/12
Uppehåll: 30/10

 

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Deltagare

Ashtanga forts.