Miniretreat Yin - 11-13 november

Välkommen till ett Miniretreat på studion i yinyogans tecken med fokus på den stärkande vilan. Vi landar i hösten och gör oss redo för vintern. Vid detta tillfälle kommer vi att prata mer om de olika elementen och hur man kan tänka kring dessa, både från ett beteendevetenskapligt perspektiv och ur ett Österländskt perspektiv. Nu är tid att låta löven falla, släppa det som varit och kliva in i den kraftfulla och stärkande vilan. Klasserna fokuserar framförallt på hösten och vinterns element metall och vatten samt tillhörande meridianer. Du får även andningsövningar samt Yoga Nidra för att lugna och stärka ditt sinne. 

De fem elementen är aspekter av Qi (livskraft/energi). Dessa är trä, eld, jord, metall och vatten. 
Enligt traditionell Kinesisk Medicin är hälsa en harmonisk balans av alla element. 

Höstens element är Metall. Hösten är tiden att skörda det som tidigare såtts samt att finna struktur. Det är tid för att släppa det som vi inte längre behöver, skapa nya strategier och färdas framåt. Meridianerna som är i fokus är lungor och tjocktarm. Balanserad lung-qi gör dig modig, fylld av livsglädje, närvarande, känslomässigt berörd och öppen. Du vågar möta livet med alla dess med- och motgångar med kärlek och acceptans.

Vinterns element är vatten. Akupunkturmeridianerna som är relaterade till Vattenelementet är njurar och urinblåsansmeridianer. Vattenelementet sägs vara livets rot. Den styr kraften inom oss, därför sägs det att stark njurenergi leder till ett starkt och långt liv. När denna energi är stark har vi lätt att känna lust och vitalitet, ryggen och lederna är fria från smärta. När Vattenelementet är starkt kommer sinnet också vara starkt och reflekteras med stark viljekraft. 

Schema: 
Fredag 17:00-19:00 
En klass för att rensa ut och grunda dig med andning i fokus. Filosofiska tankar kring Metall elementet samt övningar för Lungor och tjocktarmens meridianer samt för Lever o Gallblåsans meridianer. 

Lördag 09:00-11:00
En återhämtande klass med andningsövningar samt filosofiska tankar. Fokus är Njurarnas- och urinblåsans meridianer samt mjälten och magens meridianer.

Söndag 09:00-11:00
En stärkande och upplyftande klass med andningsövningar filosofiska tankar och Yoga Nidra. Meridianerna som är i fokus är Hjärtats- och tunntarmens meridianer.

Lärare: Malou Lejon
När: 11-13/11 
Fredag kl. 17:00-19:00, Lördag kl. 09:00-11:00 och Söndag 09:00-11:00
Pris: 1 250 kr

Dina uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda